Test på Storebælt

Warning Systems og Sund og bælt er indgået i et samarbejde om at teste vores udstyr på Sprogø i forbindelse med vejarbejde i perioden 18 maj til den 31 maj 2020. Vores mål er at vi kan sænke bilisternes hastighed når de kører gennem vejarbejdet, hvor der er hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Vi har brugt den erfaring vi fik ved vores første forsøg ved Bjæverskov til at optimere udstyret til bedst muligt at kunne advare så mange bilister som muligt, dette vil med denne test blive bekræftet.

Formålet med forsøget var således at teste om man ved hjælp af direkte kommunikation ved vejarbejdet til bilerne gennem de passerende bilers radio, kunne opnå en yderligere hastighedsnedsættelse, sammenholdt til den som opnås gennem den normale skiltning.

Storebæltsbroen forsøg

Resultat af forsøg

Når man sammenligner hastighedsdata fra perioden uden SafeTrack/med SafeTrack så kan man se at gennemsnitshastigheden var 80,6 km/t uden SafeTrack og 77,2 km/t med SafeTrack, dvs. at SafeTrack har givet en yderligere hastighedsreduktion på 3,4 km/t. Dette viser at det har givet bilisterne en øget opmærksomhed på vejarbejdet, det er håbet at denne  opmærksomhed også gør at bilisterne har mere fokus på selve vejarbejdet og arbejderne. 


Hastighedslogning uden SafeTrack

Antal målinger: 39553 bilister
Gennemsnitshastigheden: 80,6 km/t
Antal bilister over 80 km/t: 16742

SafeTrack Resultat biler

Hastighedslogning med SafeTrack
Antal målinger: 42766 bilister
Gennemsnitshastigheden: 77,2 km/t
Antal bilister over 80 km/t: 13646

SafeTrack Cars

Det samme gør sig gældende ved lastbiler, her kan man se at gennemsnitshastigheden var 75,3 km/t uden SafeTrack og 73,7 km/t med SafeTrack. Dog vil denne reduktion ikke kunne blive så stor som ved personbiler, grundet hastighedsregistrering mv. i lastbiler


Hastighedslogning uden SafeTrack
Antal målinger: 16839 lastbiler

Gennemsnitshastigheden: 75,3 km/t
Antal lastbiler over 80 km/t: 3277

SafeTrack lastbiler u

Hastighedslogning med SafeTrack
Antal målinger: 14501 lastbiler
Gennemsnitshastigheden: 73,7 km/t
Antal lastbiler over 80 km/t: 2264

SafeTrack lastbiler med

De eksisterende skilte, som beder bilisterne om at reducere hastigheden, gør at hastigheden sættes ned, opmærksomheden er også øget gennem Vejdirektoratets kampagner vedr. specifikt dette forhold. Dog dette til trods har vi vist en væsentlig hastigheds reduktion ved brug af SafeTrack i første udgave, og denne effekt vil vi kunne øge over de både næste forsøg og løsnings forbedringer. SafeTrack vi have endnu større effekt ved sending i eks. områder med ringe sigtbarhed, mange sving, tæt trafik osv.

Dog til trods for ovenstående, anser vi resultatet som meget tilfredsstillende, hvor løsningen medvirker til øget sikkerhed, og nok også giver opmærksomhed, hos lige netop de bilister, som måske ikke så skiltet osv.

Test i Bjæverskov

Warning Systems gennemfører i perioden 7. til 28 oktober 2019 en test af advarselsproduktet SafeTrack ved motorvejsarbejdet ved Bjæverskov, syd for Køge.
SafeTrack vil sende et signal til de biler som passerer vejarbejdet og bede om at de højst kører 80 km/t ved passage af vejarbejdet (hør vores jingle).
Dette signal vil automatisk blive oplyst gennem bilernes FM radio med stemme og tekst i bilerne, ved passage af vejarbejdet – efterfølgende vil radioen gå tilbage til det program bilerne hører på i forvejen – dette sker præcist som ved landsdækkende trafikmeddelelser.
Warning Systems er med sin ”SafeTrack” løsning den første løsning som kan give denne besked lokalt til trafikanterne.”

Mange bilister ser først sent at der er vejarbejde og at de skal flette sammen til ét spor. Dette kan føre til farlige situationer da vejbanen med vejarbejde kan risikere at sænke farten, da de skal flette over i den anden vejbane
warning systems
Med SafeTrack bliver bilisterne advaret i radioen før de kommer til vejarbejdet.
De kan både få meddelelse om hvilken vejbane de skal flette ind i samt at de skal sænke farten.
Dette er med til at sikre arbejderne ved vejarbejdet, samt sikre en bedre afvikling af trafikken.

Hvordan virker det på radioen?

Når bilisterne nærmer sig vejarbejdet og lytter på enten P1, P3 eller P4 vil de modtage en trafikbesked (TA/TP) via RDS, som fortæller radioen at den skal lytte på en anden kanal for at modtage trafikbeskeden.

Udstyret ved vejarbejdet

Udstyret ved vejarbejdet består af selve senderboksen og 2 antenner, den ene antenne sender signalet ud til bilisterne som informerer omkring vejarbejdet og hastighedsbegrænsningen. Selve kassen i dette forsøg, består både af batterier og sendeudstyret
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more